De Vinckhuysenschool is een echte streekschool. De kinderen komen iedere ochtend uit alle windstreken en dorpen naar West-Graftdijk. Het ligt voor de hand om dat met de fiets of de bus te doen, maar dat is een probleem. Want tussen bijvoorbeeld de dorpen Spijkerboor en Starnmeer en de Vinckhuysenschool ligt water: het Vinken.

De dichtstbijzijnde brugverbinding is te ver weg om een oplossing te bieden. Maar daar is jaren geleden al een mooie oplossing voor bedacht: De Schoolschuit. Tegenwoordig wordt de Schoolschuit bediend door ouders, maar ooit lag die verantwoording zelfs bij de toenmalige directeur Jan van Delden. En die had het sowieso wat moeilijker, want waar men nu de 'luxe' geniet van een motor moest de nu oud-directeur het doen met twee stevige roeispanen.

Voor de achtien kinderen die er dagelijks gebruik van maken is het natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld, maar voor 'buitenstaanders' en 'stadslui' die alleen de schoolbus kennen is het toch een bijzonder transport.

Pin It
Bekeken: 2925x