Op basis van onder andere vertrouwelijke documenten en gesprekken met meerdere betrokkenen, waaronder de ex-gemeentesecretaris zelf, heeft het Noordhollands Dagblad een tijdlijn gereconstrueerd rond het ontslag van Coen Aalders en het opstappen van Peter de Baat. De conclusies die daaruit worden getrokken en het beeld dat wordt geschetst is weinig flatterend voor de gemeente Alkmaar.

Om de opgestapte wethouder Peter de Baat uit de wind te houden moest Aalders geslachtofferd worden, zo is in de krant te lezen. Verder wordt gemeld dat het collegeakkoord bewust is opgesteld zonder ambtelijke inbreng en mede daardoor financieel onhoudbaar blijkt. In de paniek die daardoor uitbreekt bij het college wordt Aalders bewust geslachtofferd.

Er wordt een proces in gang gezet waarbij Aalders meerdere keren als zondebok wordt aangewezen en zelfs werkweigering ten laste wordt gelegd. Dat gebeurt wanneer hij weigert verder te vergaderen over de benoeming van een directeur bedrijfsvoering. Door die benoeming wordt hij feitelijk buiten spel gezet. De gemeenteraad vraagt ondertussen om meer informatie en inhoudelijke stukken maar wordt feitelijk met een kluitje in het riet gestuurd. De stukken waarom gevraagd is en die niet geleverd zijn, zijn wel in het bezit van de krant.

Pin It
Bekeken: 3333x