De uitzendvergunning van lokale omroepen is vijf jaar geldig. Na die periode moet de bestaande omroep een verlenging aanvragen, maar kan ook een nieuw initiatief een aanvraag indienen. Wat dan hoort te volgen is een traject waarbij eventuele samenwerking wordt verkend en mocht dat niet mogelijk blijken, een vergelijking tussen beide intitiatieven. De gemeenteraad brengt, gebaseerd op die vergelijking, een advies uit aan het Commissariaat voor de Media dat daarna een definitieve keuze maakt.

Maar zover wil het College van Heerhugowaard het helemaal niet laten komen. Die wil de raad positief laten adviseren over de zittende omroep, terwijl het nieuwe initiatief terzijde wordt geschoven. Volgens het college heeft nieuwkomer Heerhugowaard Centraal de aanvraag namelijk te laat ingediend en staat het Commissariaat voor de Media geen uitstel toe.

Echter, volgens het Commissariaat heeft de gemeente helemaal geen uitstel aangevraagd en is dit dus ook niet afgewezen. "Ik zie het inderdaad in de gemeentestukken staan, maar dat is pertinent onjuist. Ik zal de gemeente aanschrijven met het dringende verzoek dit te rectificeren", aldus Sylvia Alst, de jurist die het dossier namens het Commissariaat behandelt. Bovendien bestaat er voor het doen van een aanvraag voor een nieuw lokaal media-initiatief vrijwel geen uiterste termijn. Zolang het Commissariaat nog geen beslissing heeft genomen kan er een aanvraag worden ingediend.

Het is de volgende stap in een proces dat bijzondere trekjes vertoont. De begroting van zittende omroep Heerhugowaard A Life toonde twee maanden geleden nog een gat van € 20.000, maar dat is nu 'verdwenen'. Uit navraag blijkt dat de verhuurder van het pand waarin 'A Life' resideert de jaarlijkse huur met € 8.000 heeft verlaagd en dat de omroep, in strijd met de mediawet, commerciële opdrachten heeft aangenomen rond activiteiten in Middenwaard. Het blijkbaar toen nog resterende tekort van € 3.500 is door wethouder Leo Dickhoff contant aan de voorzitter van de omroep overhandigd.

De gang van zaken frustreert Heerhugowaard Centraal dat een gedegen visieplan en sluitende financiële onderbouwing heeft neergelegd voor de komende vijf jaar. Heerhugowaard Centraal is een regio-initiatief dat volledig de koers volgt die uitgezet is door de NLPO, de Nederlandse Lokale Publieke Omroep. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG juicht de komst van regio-omroepen toe en trekt samen met de NLPO op. Directeur Bernard Kobes: "Dit lokale protectionisme is dus precies wat we niet willen, we zullen de gemeente Heerhugowaard dat ook laten weten en gaan met VNG in gesprek over deze zaak".

De verschillen tussen beide lokale omroeporganisaties zijn groot. Waar 'A Life' met een groep vrijwilligers vooral traditionele lokale omroep bedrijft met de focus op radio, richt Heerhugowaard Centraal zich met een compactere groep professionals vooral op video en internet. En dat levert nu al zichtbaar resultaat op. De website van Heerhugowaard Centraal trekt na een paar maanden al meer bezoek dan die van van 'A Life'. Niet verwonderlijk wanneer je je realiseert dat de aanpak een kopie is van die van Alkmaar Centraal, waar Heerhugowaard Centraal zeer nauw mee samenwerkt en waar deze aanpak zeer succesvol is gebleken.

"De NLPO stelt dat de gewenste professionalisering van lokale omroepen alleen haalbaar is door schaalvergroting en samenwerking, wij ondersteunen en onderschrijven dat", zo vertelt voorzitter Alex Turk. "Het aantal omroepen moet terug van meer dan 280 naar zo'n 60. Dan weet je wat er voor de deur staat. We zijn tweeëneenhalf jaar geleden voor het eerst met A Life om tafel gegaan, maar als alle voorstellen als niet haalbaar, onmogelijk en onwenselijk worden bestempeld moet je op een gegeven moment afvragen hoe zinvol die gesprekken nog zijn en moet je een eigen koers gaan varen. Blijkbaar ziet het college ook de kracht van onze plannen en durven ze de vergelijking met de zittende omroep niet aan. Maar dat ze daar ronduit voor zouden gaan liegen hadden we niet verwacht".

Voorzitter Turk heeft de raadsleden schriftelijk gevraagd het agendapunt gezien de dubieuze inhoud van de commissie-agenda te laten halen.

Door MediaNieuws HAL

Pin It
Bekeken: 3556x
https://perpusda.lampungtengahkab.go.id/products/demo/ https://siss.sulselprov.go.id/approve/gacor/ https://stkippgri-sidoarjo.ac.id/demo-slot/ https://inspektorat.nganjukkab.go.id/products/demo-pp/ https://smpn11.semarangkota.go.id/spicy/dorsek-gacor/ http://cakar76.ac.id.matthewwilliamson.com/ https://www.sidiap.org/rtp-live/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://pressnote.in/slot-demo/ https://heylink.me/link-ksoklub/