De gemeente Heerhugowaard gaat het advies aan het Commissariaat voor de Media over een vergunning voor lokale omroep uitstellen. Het is het gevolg van een brief van Heerhugowaard Centraal aan alle raadsleden, waarin gevraagd wordt het agendapunt over dat advies wegens onjuistheden van de agenda te halen. In het voorgenomen advies zou Heerhugowaard Centraal uitgesloten worden van de procedure en positief geadviseerd worden over bestaande omroep 'A Life'.

De onderbouwing van dat voorgenomen advies rammelde echter. Het werd opgebouwd rond het 'te laat' aanvragen van de vergunning door Heerhugowaard Centraal en het niet verlenen van uitstel door het Commissariaat. Beiden bleken niet te kloppen. Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeente Heerhugowaard laten weten deze gang van zaken niet te accepteren waarop het College het gewraakte advies terugtrok van de agenda. De gemeente zal in februari of maart 2016 een beslissing nemen over een advies waarin beide initiatieven wel met elkaar worden vergeleken.

Pin It
Bekeken: 2456x