Gemeente Langedijk ving eind november 170 vluchtelingen op in sporthal Geestmerambacht. Daarbij werd een team ingezet dat de noodzakelijke behoeften verzorgde. Burgemeester Cornelisse was lovend over hoe er negen dagen hard er gewerkt is. Het kostte wel €52.100 meer dan het budget dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ter beschikking stelde, meldt het NHD.

Het COA raamde €153.000. Los van de kosten voor personeel à €95.060 die sowieso al betaald worden, bleek de gemeente €205.100 kwijt te zijn. De raad moet goedkeuring verlenen om het verschil onder 'onvoorziene uitgaven' te boeken.

Pin It
Bekeken: 2781x