De beide besturen van Stichting Langedijker Verleden (SLV) en Stichting Hart van Oudkarspel gaan intensief samenwerken. De aanleiding hiervan is ‘t Regthuis in Oudkarspel, waar SLV sinds jaar en dag haar onderdak heeft. De gemeente Langedijk verkoopt vanwege bezuinigingen een aantal van haar accommodaties, en hiertoe behoort ook ‘t Regthuis. SLV, die in ‘t Regthuis een museum heeft ingericht en er haar archieven heeft opgeslagen, stond begin oktober voor de keuze om ‘t Regthuis te kopen of eruit te vertrekken.

De aanvankelijke vraagprijs van de gemeente was voor SLV niet te betalen. Bovendien zou volgens de gemeente het herstellen van het gebouw ongeveer 30.000 euro kosten, maar SLV schatte die kosten gezien de bouwkundige staat van het monument eerder op 100.000, en daarmee waren de vaste lasten en het onderhoud nog niet meegerekend.

Het bestuur van SLV zocht daarom samenwerking met Stichting Hart van Oudkarspel, die onlangs met succes Het Behouden Huis nieuw leven in wist te blazen.

Tijdens een gesprek met de wethouder legden Hart voor Oudkarspel-voorzitter Anne Oostenveld en SLV-secretaris Dick Zuiderbaan een bod van 70.000 euro neer, maar dat werd te laag bevonden. Vervolgens maakte Oostenveld een bedrijfsplan voor ‘t Regthuis, wat erop neerkwam dat Hart van Oudkarspel ‘t Regthuis zou gaan exploiteren en SLV het zou blijven gebruiken.

Na een aantal intensieve gesprekken tussen gemeente en beide besturen is de kogel door de kerk en gaat dit bedrijfsplan uitgevoerd worden: het bestuur van Stichting Hart van Oudkarspel gaat ‘t Regthuis kopen voor 85.000 euro en na de verbouwing exploiteren. Daarmee kan SLV haar werk in de huidige vorm voortzetten. Beide stichtingen hebben er alle vertrouwen in dat het lukt om het aankoopbedrag en de verbouwingskosten bijeen te brengen door fondswerving, subsidies, particuliere ondersteuning en door zelf de handen uit de mouwen te steken. (foto: toerismelangedijk.nl)

Pin It
Bekeken: 3522x