Op 17 december 2015 heeft de rechter bepaald dat de gemeenten het Regiotaxicontract Noord-Kennemerland definitief aan Connexxion mochten gunnen, maar Biosgroep legt zich daar niet bij neer. Volgens Biosgroep hebben de gemeenten en Connexxion een overbruggingsovereenkomst gesloten die wettelijk niet is toegestaan, waardoor debanen van tachtig chauffeurs van Biosgroep op de tocht staan.

De gemeente Alkmaar geeft als verklaring voor de noodzaak van deze overbruggingsovereenkomst dat implementatie van een contract nu eenmaal tijd kost. Om op 1 januari 2016 toch vervoer voor alle Wmo-pashouders te kunnen garanderen moesten de gemeenten tijdelijke afspraken maken met een vervoerder. Er is toen voor gekozen de overbruggingsperiode te doen met de winnaar van de aanbesteding van het Regiotaxicontract, en dat is Connexxion. Het zou te veel tijd gekost hebben om ook dit overbruggingscontract aan te besteden waardoor de dienstverlening in het geding zou komen. Vandaar dat ervoor is gekozen om direct met Connexxion afspraken te maken.

Het gevolg van de overbruggings-overeenkomst is volgens Biosgroep echter dat de Taxi-cao wordt omzeild. Het Regiotaxivervoer Noord-Kennemerland wordt tot 1 januari 2016 uitgevoerd door ZCN Totaalvervoer, onderdeel van Biosgroep. Het personeel van Biosgroep, dat tot 1 januari 2016 bij de uitvoering van de Regiotaxi betrokken is heeft van Connexxion géén baanaanbod gekregen. En dat zou volgens de cao wél moeten. De Taxi-cao kent namelijk de zogenaamde OPOV-regeling (Overgang Personeel  bij Overgang Vervoerscontracten) waarin is geregeld dat minimaal 75% van het personeel een baanaanbod dient te worden gedaan door de nieuwe vervoerder. Ondertussen worden wel chauffeurs geworven via uitzendbureaus.

Nu lijkt Connexxion deze overeenkomst inderdaad aan te grijpen om onder de cao-regeling uit te komen zonder dat de gemeenten actie hebben ondernomen om dit te voorkomen. Tenminste, zo vindt Biosgroep. In november heeft Biosgroep de gemeenten er al op gewezen dat een overbruggingsovereenkomst de cao-omzeiling in de hand werkt. 

Biosgroep heeft daarom nogmaals bij alle partijen aangekaart dat het personeel van Biosgroep door de overbruggingsovereenkomst ernstig wordt benadeeld en ziet zich genoodzaakt om voor het einde van het jaar nog een voorlopige voorziening in kort geding te vragen om de rechten van het personeel veilig te stellen. De directie van Biosgroep hoopt dat het zover niet hoeft te komen en dat gemeenten en Connexxion  alsnog zullen bevestigen de OPOV-regeling per 1 januari 2016 uit te voeren.

Pin It
Bekeken: 3064x