De rechtbanken van Alkmaar, Dordrecht, Zutphen, Maastricht, Lelystad, Almelo en Assen blijven intact, in ieder geval tot en met de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart (HGK). De minister heeft de Tweede Kamer hierover woensdag per brief geïnformeerd.

Vorige week hebben de burgemeesters van de betrokken gemeenten overleg gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, over het behoud van volwaardige rechtbanken in de eigen steden. Aan dat overleg namen tevens deel de Raad voor de Rechtspraak en de presidenten van de betrokken rechtbanken. 

Het besluit neemt niet weg dat kleine wijzigingen mogelijk moeten kunnenmet het oog op kwaliteit, slagvaardigheid en efficiency. Wat betreft het voorkomen of tegengaan moet naar alle 32 locaties worden gekeken, vinden de burgemeesters, conform de motie van de Tweede Kamer en de begrotingsbehandeling.

Volgens burgemeester Piet Bruinooge heeft de samenwerking in de regio en tussen de zeven steden bijzonder goed gewerkt. Er is nog wel een verschil van inzicht tussen de Raad voor de Rechtspraak en de steden over een ijkmoment.

Bruinooge: “Toegankelijkheid van de rechtspraak en de gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio zijn voor ons reden geweest ons gezamenlijk intensief in te zetten voor behoud van de rechtbank in Alkmaar. Van groot belang is dat de minister zich gecommitteerd heeft aan de volledige uitvoering van de motie."

"Een punt van aandacht blijft de financiële dekking", waarschuwt de Alkmaarse burgemeester. "Wij zullen de bestaande contacten met de leden van de Tweede Kamer behouden om te bevorderen dat ook de dekking in de Voorjaarsnota gerealiseerd wordt. Kort samengevat: we zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet helemaal."

Pin It
Bekeken: 2984x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/