Voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is gemeente Langedijk in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties. De besproken ideeën, wensen en standpunten zijn opgenomen in de Startnotitie Buitengebied. Hierin staan de piketpalen waarbinnen toekomstige initiatieven de ruimte kunnen krijgen. De notitie ligt vanaf 31 mei voor zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan Buitengebied stamt uit 2007 en is tien jaar geldig. Daarom moet er in 2017 een nieuw plan liggen, waarin men alvast kan inspelen op de nieuwe Omgevingswet die vanaf 2018 in werking gaat.

Volgens die wet worden geen bestemmingsplannen meer gemaakt, maar omgevingsplannen waarin men 'bottum-up' werkt. Eerst worden inwoners en ondernemers gevraagd met plannen te komen. Wethouder Beers: “Niet dat dan alles direct mogelijk is, maar we gaan samen om tafel.”

Tussen september en maart kwamen zowel grondeigenaren in het buitengebied als 21 organisaties, waaronder natuur- en ondernemersverenigingen bij elkaar op uitnodiging van de gemeente. In maart en april zijn ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd bij acht ondernemers over concrete plannen voor schaalvergroting of alternatieve invullingen van percelen.

Alle inbreng wordt leidend gezien voor het bestemmingsplan. Zo ontstaat een breed draagvlak. De concept startnotitie ligt vanaf 31 mei ter inzage. Reageren kan tot 11 juli.

De gemeenteraad maakt een definitieve startnotitie aan de hand van de reactienota en het concept. Daarna volgt een eerste versie van het bestemmingsplan, waarbij ook weer om reacties wordt gevraagd. Eind 2017 moet er een definitief, nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied van Langedijk liggen.

Pin It
Bekeken: 2555x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/