Woensdag ontving de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ met daarbij een voorstel om voorlopig te kiezen voor ‘bestuurlijke fusie’ als basis voor verder onderzoek. Deze optie zou de meeste problemen oplossen die een diepgaande analyse aanstipte. De raad behandelt het document op dinsdag 25 oktober tijdens een extra raadsvergadering.

Inwoners van Langedijk willen dat de huidige sociale cohesie in stand blijft, maar ook dat de gemeenschap open staat naar buiten, met de tijd meegaat, binding heeft met de omgeving en nieuwkomers snel accepteert. Een bestuurlijke fusie biedt hiervoor mogelijkheden qua bestuurskracht, invloed in de regio en ontwikkeling van economie, werkgelegenheid en voorzieningen voor wonen en werken. Er zijn ook nadelen. Een bestuurlijke fusie duurt al gauw drie jaar, kan weerstand oproepen bij inwoners en men moet ervoor waken dat specifieke kenmerken van Langedijk behouden blijven.

De gemeenteraad wil weten welke mogelijke partner(s) met Langedijk wil(len) praten over de toekomst. De planning is om nog dit jaar duidelijkheid te hebben.

Het document belicht nog vier andere scenario’s genoemd, namelijk:
1. Een zelfstandige gemeente met meerdere samenwerkingspartners en vormen
2. De ambtelijke organisatie transformeren tot een regiegemeente
3. Gedeeltelijk ambtelijke fusie of samenwerking op bepaalde terreinen
4. Volledige ambtelijke fusie
Bij alle scenario’s worden kanttekeningen geplaatst.

In ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’ staan de resultaten van de werksessies van de gemeenteraad, het college en het managementteam van de gemeente Langedijk. Daaraan toegevoegd zijn ervaringen van andere gemeenten, informatie van ambtenaren en gesprekken met inwoners van Langedijk, jong en oud. Dit heeft geresulteerd in een analyse op 'strengths, weaknesses, opportunities and threats' (SWOT) voor de gemeente. Hiermee is fase 1 van het verkennend onderzoek afgerond.

Het document is te vinden op bestuur.gemeentelangedijk.nl bij de agenda voor de raadsvergadering op 25 oktober.

Pin It
Bekeken: 2804x
https://www.parcoursmetiers.tv/uploads/slot-demo/ https://www.rioquente.com.br/slot-demo/ https://www.oceanic-saunas.eu/slot-demo/ https://nasrsolar.com/slot-demo/ https://www.irslawproblems.com/slot-demo/ https://www.bethlatimermd.com/slot-demo-pragmatic/ https://ipotechen-credit.com/slot-demo/ https://www.tyllcz.eu/slot-demo/ https://drift82.com/togelsgp/ https://gozlvet.com/slot-demo/ https://www.tyllcz.eu/rtp-live/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://www.pilipiuk.com/slot-demo/ https://hprrov.com/slot-demo/ https://www.sidiap.org/rtp-live-slot/