Het college presenteert een sluitende programmabegroting voor 2017 met een positief saldo van €100.000. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen is tevreden met het bereikte resultaat, maar verkeert niet in jubelstemming: “We zien een toename van een aantal risico’s. Dat betekent voor een kleine organisatie als gemeente Langedijk een behoorlijke opgave om deze risico’s te beheersen. De organisatie is kwetsbaar en de werkdruk is opgelopen door de bezuinigingen aan de ene kant en de uitbreiding van taken en eisen vanuit het Rijk aan de andere kant.”

De economie in Nederland trekt aan, en dat merkt gemeente Langedijk ook in de Algemene uitkering. Na 2017 ontvangt de gemeente hierdoor €700.000 extra wat kan oplopen tot € 1 miljoen in 2020. Mede hierdoor kan toch een sluitend meerjarenperspectief worden gepresenteerd.

In de afgelopen jaren is veel bezuinigd, maar is ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te verhogen. De opbrengsten zijn beperkt beïnvloedbaar voor de gemeente, met het uitgangspunt dat de onroerendezaakbelasting (OZB) niet verhoogd wordt. De ontwikkeling die van gemeente Langedijk wordt gevraagd, is niet of zeer beperkt te betalen vanuit de inkomsten.

De opbrengsten uit precariobelasting zijn bewust niet meegerekend in de Programmabegroting 2017 omdat in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ligt om precario af te schaffen. Doordat de gemeente Langedijk in 2016 is begonnen met de heffing van precariobelasting valt Langedijk niet onder het overgangsrecht zoals beschreven in het wetsvoorstel.

Daarbij is sinds 1 januari 2015 de gemeente, en niet langer het Rijk, verantwoordelijk voor het sociaal domein,oftewel de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht redzaam zijn, de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de jeugdzorg. In 2017 gaat de focus naar verdere doorontwikkeling van het sociaal domein. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. Het Rijk heeft wel de budgetten voor Langedijk met zo’n €550.000 verhoogd, en de verwachting is dat dit extra geld ook nodig is.

Ook de toenemende eisen op het gebied van de privacy van persoonsgegevens en databescherming bij de overheid zorgen voor een flinke uitdaging voor Langedijk. De budgetten voor automatisering moeten hierdoor structureel worden verhoogd. Dit wordt gedekt uit de reserve automatisering.

De Programmabegroting 2017 laat beperkte ruimte voor nieuw beleid. De raad behandelt de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief 2018-2020, op 8 november 2016.

 

Pin It
Bekeken: 3173x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/