Dinsdagavond werd de programmabegroting voor 2017 besproken in de forumvergadering. Het college vroeg in het kader van nieuw beleid onder andere om een bedrag van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de inzet van BOA’s gedurende twee jaar, een incidenteel bedrag van 30.000 euro voor buurtbemiddeling, een jaarlijks budget van 10.000 euro voor ‘gelijke behandeling’ en een structureel bedrag van 300.000 euro voor een ‘flexibele schil’ in de ambtelijke organisatie. Diverse fracties vroegen om flink wat toelichting bij deze bedragen, waarop wethouder Jasper Nieuwenhuizen van financiën uiteindelijk besloot later een memo te sturen.

In de programmabegroting valt onder andere te lezen dat er geen inkomsten uit precario meer in opgenomen zijn. Dat is uit voorzorg gedaan omdat Langedijk in 2016 is begonnen met de heffing van precariobelasting en daardoor niet onder het overgangsrecht valt dat is beschreven in het wetsvoorstel om precariobelasting af te schaffen. Onder meer door het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting staat de gemeente Langedijk voor een financiële uitdaging, en het leek er zelfs even op dat er geen sluitend meerjarenperspectief kon worden gepresenteerd. Dankzij de meevallende septembercirculaire is dit toch gelukt.

Dinsdag 8 november wordt in de gemeenteraad besloten over de programmabegroting.

Pin It
Bekeken: 3638x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/