De gemeenteraad van Langedijk heeft dinsdagavond de programmabegroting 2017 goedgekeurd. In de forumvergadering van een week geleden waren de partijen al tamelijk positief over de programmabegroting. Naar aanleiding van die forumvergadering had wethouder financiën Jasper Nieuwenhuizen nog een memo rondgestuurd met extra uitleg over de ‘flexibele schil’ voor de ambtelijke organisatie waarvoor het college vroeg er 100.000 euro voor uit te trekken. De schil bleek onder andere in te houden “De aanvraag betreft een budget dat de mogelijkheid biedt flexibel capaciteit in te zetten waar dit nodig is.” Meerdere partijen hadden die term aanvankelijk niet duidelijk genoeg gevonden, maar naar aanleiding van het memo ging de meerderheid ermee akkoord om er 300.000 euro voor uit te trekken.

Ook wordt er jaarlijks 10.000 euro verstrekt voor gelijke behandeling en 100.000 euro voorbereidingskrediet voor plannen in het havengebied in Broek op Langedijk. Een motie van Dorpsbelang Langedijk waarin werd gevraagd om in de eerste helft van 2017 een hondenbeleid in te stellen, inclusief aanlijn-, verbod-, uitlaat-, en losloopgebieden, werd aangehouden; wethouder Bert Fintelman zei toe binnen een half jaar met zo’n beleid te komen.

De raad ging akkoord met het beschikbaar stellen 100.000 euro voor de inzet van BOA’s. Op dit punt hadden Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk nog een amendement ingediend waarin ze vroegen om 20.000 euro van die 100.000 te gebruiken voor vaartoezicht. Ook vroegen ze om een visie te ontwikkelen “op het beheersmatig maken en houden van het recreatief gebruik van de Langedijker wateren in relatie tot behoud van de cultuurhistorische waarden, de natuur, de veiligheid en het beperken van overlast voor de bevolking”. Wethouder Jan Piet Beers liet over dat laatste punt weten dat het in 2017 verder besproken zal worden in het kader van ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

Pin It
Bekeken: 3169x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/