Ruim vijftig kleurrijk geklede bezoekers vanuit heel het Hollands Noorderkwartier verzamelden zich deze week in de Alkmaarse Synagoge voor de viering van het Poeriemfeest, een carnavaleske Joodse feestdag voor heel de familie. Kinderen worden uitgebreid geschminkt als prinses, kok, of verkleed als koningin Esther.

Poeriem betekent 'lot'. Het feest draait om het verhaal van de Joodse vorstin Esther die 3000 jaar geleden de Joden van haar land op wonderlijke wijze redde van een massamoord. Jaarlijks wordt tijdens de synagogale eredienst een kleine perkamenten boekenrol voorgezongen: de Megillat Esther, de Esther-rol. Dit werd gedaan door Simon Bornstein, de rabbijn van de Alkmaarse Synagoge, die daarna een preek verzorgde. De Megilla-voorlezing werd traditioneel door jong en oud regelmatig onderbroken door lawaai van ratels, het 'Hamankloppen'.

Acht dames waren de hele dag al in touw voor een uitgebreide Poeriem-maaltijd. Tijdens de feestelijke maaltijd voor de uitgedoste aanwezigen, werd een toast uitgebracht op de toekomst van de bloeiende Joodse gemeenschap in Alkmaar.

Tijdens de poeriem-dienst werd afscheid genomen van Ron Bar-El, wiens bestuursfunctie bij de Stichting Alkmaarse Synagoge definitief tot een einde kwam. “De heer Bar-El gaat nu zijn eigen weg en wij wensen hem daarbij veel geluk”, aldus een sjoel-bezoekster.

Pin It
Bekeken: 2851x