"De democratie in onze regio dreigt het onderspit te delven", begint de Onafhankelijke Partij Alkmaar in een eigen artikel over de gemeentefusie van Heerhugowaard en Langedijk. Een meerderheid in Koedijk en Sint Pancras is voor fusie met Alkmaar en OPA wil dan ook dat dit gebeurt. Het artikel is nieuwe olie op het vuur, na al een 'Twitterfittie' tussen Alkmaarse, Waardse en Langedijker politici.

"De afgelopen weken buitelen politici uit die gemeenten over elkaar heen om inwoners te vertellen wat het beste voor hen is", vervolgt OPA. "Dit in veel gevallen dwars tegen de uitgesproken wil van de bevolking in, onvoorstelbaar anno 2019, zou je zeggen." OPA stelde eerder deze week opnieuw raadsvragen aan het college over de fusie.

VVD Alkmaar stelde voor om het getouwtrek uit de wereld te helpen door het hele HAL-gebied te fuseren. OPA begrijpt dat landelijke partijen "bronstig" worden van alleen al fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk, maar zo'n "mammoetfusie" ziet de lokale partij helemaal niet zitten. "Groter is niet per definitie beter. (...) Bijna altijd gaan de lokale lasten voor de inwoners bij een grote fusie omhoog. En ook de afstand tussen inwoner en bestuur wordt ernstig vergroot."

Andere coalitiepartijen zouden ook positief staan tegenover één HAL-gemeente, "maar dit helpt de inwoners van St. Pancras en Koedijk geen sikkepit verder. En ook de Alkmaarders niet."

OPA roept inwoners van alle drie de gemeenten om bij zichzelf te blijven en zich uit te spreken. "Gedwongen huwelijken zijn nou eenmaal zelden een succes. De kans om die historische vergissing uit het verleden te herstellen is daar."

Dat gedwongen huwelijk lijkt echter onafwendbaar. Bij een transfer naar Alkmaar zal het fusieproces grotendeels opnieuw doorlopen moeten worden, en dat zou veel tijd en geld kosten. De Langedijker en Waardse besturen willen hier niet aan. Bovendien zou het veel lagere inwoneraantal van de fusiegemeente veel minder rijkssubsidie betekenen, al staat daar natuurlijk tegenover dat er ook de uitgaven veel lager zouden uitvallen.
Pin It
Bekeken: 2987x