Begin deze maand hebben politiemensen tijdens een commissievergadering aangegeven zich zorgen te maken om de jeugd in Heerhugowaard. In heel Nederland lijkt een trend te ontstaan waarbij jongeren niet alleen met wapens op zak naar school komen, maar er ook niet voor terugschrikken om die wapens daadwerkelijk in te zetten. De agenten gaven aan er de handen vol aan te hebben.

Naar aanleiding van dat signaal hebben Wesley Boer  van de VVD-fractie en Monique Bankras van lokale partij HOP schriftelijk vragen gesteld aan het college. Ze willen weten of er met scholen over criminaliteit, illegale wapens en drugsbezit gesproken wordt en of er reden is om ook op Heerhugowaardse scholen over te gaan tot een grootschalige kluisjescontroles. En als dat zo is, op welke termijn dat dan gaat gebeuren.

Verder willen ze weten of het Waardse college bereid is om met politie, het Openbaar Ministerie en buurgemeenten Alkmaar en Langedijk in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een inzameling van wapens voor onze regio, zoals deze onlangs in Zaanstad heeft plaatsgevonden.

Naast bovenstaande zorgen willen beide raadsleden weten "In hoeverre er signalen zijn dat Heerhugowaardse scholieren worden geronseld door criminelen". Dit naar aanleiding van een artikel van de NOS.
Pin It
Bekeken: 2201x