Het raadsvoorstel om ruim 210.000 euro uit te trekken voor het (verder) aardgasvrij maken van de Rivierenwijk-Zuid kreeg dinsdag in slechts 20 seconden digitale raadsvergadering unaniem groen licht. Het geld wordt onttrokken uit de reserve “projecten leefomgeving en voorzieningen’ en wordt uitgesmeerd over de komende twee en een half jaar. Medio april besloot het college al om de wijk aan te melden voor het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken, wat krap 6 miljoen aan budget moet opleveren.

De Rivierenwijk-Zuid gaat op de schop en woningcorporatie Woonwaard wil haar 536 woningen - ongeveer de helft van alle woningen in de wijk - aardgasvrij maken en aansluiten op het HVC-warmtenet. "Dit alles biedt een goede kans om in (het grootste deel van de wijk) het warmtenet uit te breiden en ook zoveel mogelijk van de 539 particuliere woningen hierop aan te sluiten", staat in het voorstel.

"Idealiter is uiterlijk in 2028 elk gebouw in deze buurt aardgasvrij, inclusief duurzame warmtebron", staat er verder in het raadsvoorstel. "Het in te dienen uitvoeringsplan is er op gericht om minimaal te realiseren dat elk gebouw uiterlijk 2028 aardgasvrij-ready is, en dat de infrastructuur in de wijk daartoe is aangepast. Dit is ook een van de randvoorwaarden die het PAW aan alle deelnemende gemeenten stelt."

"Daarnaast helpt deelname aan het PAW de gemeente om ervaring op te doen met haar regierol in de energietransitie en kan de gemeente hiervoor gaandeweg een integrale, schaalbare wijkaanpak ontwikkelen, die ook in andere delen van de gemeente (en de regio) kan worden toegepast."

Of de Rivierenwijk-Zuid aangewezen wordt als projectwijk zal waarschijnlijk in juni bekend worden.
Pin It
Bekeken: 941x