Maandagmiddag heeft VVD-fractievoorzitter John van der Rhee namens alle Alkmaarse raadsfracties ingesproken bij de Provinciale Staten. Hij deed dat vanwege de fusieplannen van Heerhugowaard en Langedijk, waarbij de wens van een groot aantal Koedijkers en inwoners van Sint Pancras om bij Alkmaar gevoegd te worden lijkt te worden genegeerd.

Kern van het betoog draaide om die wens, waar volgens Van der Rhee tijdens het proces niets mee is gedaan: "Geen zorgvuldigheid, geen transparantie en dus geen draagvlak, laat dat even tot u doordringen als collega-volksvertegenwoordiger." Dat de bewoners zich ook tijdens de verkiezingen in 2018(!) niet hebben kunnen uitspreken omdat geen enkele partij de fusie in het verkiezingsprogramma vermelde, gaat er bij de Alkmaarse politieke partijen ook maar moeilijk in.

"Bij een ambtsbezoek van Commissaris van de Koning Johan Remkes aan Langedijk in 2016, heeft deze zelfs officieel gezegd dat hij zich een aparte oplossing voor St. Pancras kon voorstellen. De Commissaris van de Koning zelf. En nu dit?", hield Van der Rhee de gedeputeerden voor. Uiteraard bleven ook de enquêtes en onderzoeken waaruit bleek dat het overgrote deel van de inwoners van beide kernen naar Alkmaar wil niet  onvermeld.

Uiteindelijk werd een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de gedeputeerden: "De vraag is wat u gaat doen, als volksvertegenwoordiger., voor de twee kernen waar het vertrouwen in de politiek ernstig geschonden is, want wat kunnen zij meer doen dan zij hebben gedaan? Ze hebben zich suf geparticipeerd. En met welk resultaat? Daarom doe ik, als collega-volksvertegenwoordiger een dringend beroep op u. Geef deze actieve
participerende maar teleurgestelde kernen een stem in uw advies aan GS, waar GS niet omheen kan."ringend beroep op u. Geef deze actieve
participerende maar teleurgestelde kernen een stem in uw advies aan GS, waar GS niet omheen kan." (foto: Twitter/@GerardHartog)
Pin It
Bekeken: 1221x