De Jeugdraad van Dijk en Waard heeft onderzoek gedaan naar het draagvlak onder jongeren van de Regionale Energie Strategie (RES) wat betreft Heerhugowaard en Langedijk. De 55 bevraagde jongeren zijn positief over de inzet van duurzame energie als windturbines en velden met zonnepanelen in de twee gemeenten, zolang er maar rekening gehouden wordt met omwonenden. Voorzitter Damian Schenk en penningmeester Jitse Korver erkennen dat de enquête kleinschalig was, maar vinden dat deze toch een aardig beeld schetst van de beleving van jongeren.

De zevenkoppige jeugdraad zag vorig jaar het levenslicht. Damian: “Dertig procent van de bevolking van Dijk en Waard is jonger dan 25 jaar. Onze jeugdraad streeft er naar deze generatie een stem te geven in de gemeente". De jeugdraad geeft de gemeentebesturen gevraagd en ongevraagd advies over zaken die jongeren aan gaan en de energietransitie valt daar ook onder. De raadsleden waren dan ook bij de online ontmoetingen over de RES.

De enquête werd uitgevoerd op verzoek van het jonge raadslid Floris de Boer uit Langedijk. De jeugdraadsleden peilden in korte tijd 55 jongeren in hun sociale netwerken en op het Han Fortmann in Heerhugowaard en het Jan Arentsz in Langedijk. Jitske: “Het blijkt dat 100 procent voor het opwekken van duurzame energie in Langedijk en Heerhugowaard is, mits er rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de omwonenden van de windmolens en zonnevelden".

Damian: “Het is opvallend om te zien dat de jongeren, ten opzichte van de oudere generaties, veelal wél achter de plannen voor duurzame energie staan. Ze maken zich zorgen over de eigen toekomst en zien de noodzaak er van in". Een andere belangrijke reden die werd aangevoerd was milieubescherming.

Langedijker wethouder Nils Langedijk complimenteerde de jeugdraad met hun initiatief, toen hij vorige week woensdag de resultaten kreeg overhandigd. “Duurzaamheid is een complexe en uitdagende portefeuille en de RES is een gevoelig onderwerp. Het is goed om een beeld te krijgen hoe dit onderwerp leeft onder de jongeren en te horen dat zij goede kansen zien voor duurzame energie in Langedijk en Heerhugowaard.”

In april staat de RES bij de gemeenteraden op de agenda. Damian en Jitse zijn van plan om dan hun zegje te doen.
Pin It
Bekeken: 1062x