Noord-Holland Noord is een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Om deze toppositie te behouden en te versterken zetten de achttien gemeenten en de provincie een Taskforce op die recreatiebedrijven, en dan vooral in de verblijfsrecreatie, kan ondersteunen met kennis en ervaring. Ook gemeenten kunnen de hulp van de hulp van de taskforce inschakelen. Het team moet halverwege dit jaar operationeel zijn.

De recreatie in Noord-Holland Noord zet 700 miljoen euro om en biedt rond 12.500 banen, maar de coronacrisis maakt eens te meer duidelijk dat er moet worden gewerkt aan behoud en verdere ontwikkeling. De taskforce biedt expertise en suggesties aan ondernemers bijvoorbeeld over het aanbod, marketing, innovatie, bedrijfsvoering, internationalisering en duurzaamheid. De taskforce kwam voor de buitenwereld voor het eerst aan het licht tijdens het conflict tussen gemeente Alkmaar en Camping Alkmaar, waarin de eigenaar Simon Teeling werd aangeboden met de taskforce samen te gaan werken.

Harry Nederpelt, voorzitter stuurgroep NHN: “In Noord-Holland Noord liggen grote kansen, maar ook de nodige uitdagingen. We zijn ons ervan bewust dat een taskforce geen wonderen kan verrichten en dat de gemeenten en ondernemers zelf een hele stevige rol moeten pakken. Maar heb je die stap gezet dan staat de taskforce klaar.”

In 2017 hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord in samenspraak met de markt (verblijfsrecreatiebedrijven), natuurorganisaties en brancheorganisaties een regionale visie op de verblijfsrecreatie ontwikkeld. Eén van de gemaakte afspraken in de visie was het opstellen van een gezamenlijk programma 'vitale verblijfsrecreatie'. De inrichting van een taskforce vormt de basis voor dit programma. Het programma loopt van 2021 tot 2025.
Pin It
Bekeken: 1003x