De invoering van het tarief van 55 euro voor parkeervergunningen in het stadshart van Heerhugowaard stuitte bij de Discussietafel van 1 maart op flinke kritiek. Niet alleen acht insprekers waren tegen, ook raadsleden konden zich niet vinden in de gang van zaken.

Als het aan het college van B&W in Dijk en Waard ligt gaan bewoners van het stadshart in Heerhugowaard 55 euro per parkeervergunning betalen. Tijdens een Discussietafel gaven acht insprekers hun kritiek op de plannen. ‘‘Ik ga niet betalen!’’, zegt een van de insprekers stellig. ‘‘Denkt u nou echt dat het kostenbesparend gaat zijn als dit moet worden gehandhaafd? Ik denk het niet. Bovendien woon ik al 40 jaar naast een winkelcentrum dat enorm is uitgebreid. Daar kan ik niets aan doen.’’ De man kreeg na zijn betoog een groot applaus van aanwezig publiek.

De rode draad in de betogen van bezorgde bewoners is de tariefstelling. ‘‘Waar komt die 55 euro vandaan?’’, vraagt een van hen. Ze vinden het niet terecht dat een beperkte groep inwoners verantwoordelijk wordt gehouden voor het dichten van het begrotingstekort van een ton. Een andere bewoner trekt ook de burgerparticipatie in twijfel: ‘‘Ik vind dat bewoners niet gehoord zijn. Er kan op dit moment gewoon geen overwogen besluit genomen worden.’’

Niet alleen onder de insprekers, maar ook onder de raadsleden was er weerstand op de parkeermaatregel. ‘‘Er heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden en ook het effect van het tarief is niet onderzocht’’, benadrukt fractievoorzitter Carmen Bosscher (FvD). De lokale VVD kwam met een alternatief. Raadslid Jasper Nieuwenhuizen: ‘‘Het realiseren van een parkeergarage is de enige oplossing voor dit probleem.’’

Over twee weken wordt verder gediscussieerd over het parkeerprobleem in Heerhugowaard.
Pin It