De gemeente Dijk en Waard gaat onderzoek doen naar de uitbreiding van bedrijventerrein De Vaandel in Heerhugowaard. Dat heeft wethouder Falco Hoekstra laten weten. Tot enkele jaren geleden was er nog een overschot aan bedrijventerreinen en werden zelfs een aantal geplande bedrijventerreinen geschrapt. Plannen over bedrijventerrein De Vaandel Noord lagen al tien jaar in de ijskast, maar gaan nu toch onderzocht worden.

"Net als andere gemeenten in de regio, heeft onze gemeente dringend behoefte aan ruimte voor bedrijven", vertelt Hoekstra. De verantwoordelijk wethouder benadrukt: "Het gebrek aan ruimte in de regio begint te knellen en beperkt de mogelijkheden voor ondernemers en instellingen om de werkgelegenheid verder te laten groeien. Er is urgentie om bestaande locaties uit te breiden of nieuwe in ontwikkeling te nemen."

De gemeente Dijk en Waard gaat onderzoeken of bedrijventerrein De Vaandel kan worden uitgebreid met De Vaandel Noord. Het opstarten van een gebiedsvisie van De Vaandel Noord kost 150.000 euro en is de eerste stap. Het benodigde budget voor de gebiedsontwikkeling wordt bekostigd uit de grondexploitatie Vaandel Midden. In dit traject wordt ook onderzocht of het plangebied van de grondexploitatie Vaandel Midden kan worden vergroot, of dat nieuwe grondexploitatie Vaandel Noord moet worden geopend.

De gebiedsontwikkeling van De Vaandel Noord ligt in het verlengde van de structuurvisie van Heerhugowaard, diverse bestemmingsplannen en in lijn met andere juridische aanpassingen in het gebied. Daarom wordt eerst gestart met een actualisatie en weergave hiervan in een vernieuwde plankaart en gaat de gemeente in overleg met eigenaren en belanghebbenden in het gebied. De gemeente Dijk en Waard verwacht dat er deze zomer een concept-gebiedsvisie ligt. Deze wordt vervolgens gepresenteerd aan de raad.
Pin It