Dak- en thuislozen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard hebben geluk. Ze krijgen 800 euro toeslag als compensatie voor de hogere energierekening. Het mag wel, maar het is toch niet helemaal de bedoeling.

Als compensatie voor de hogere energierekening keren gemeenten een eenmalige toeslag uit. De energietoeslag is er voor minima, om het hoofd boven water te houden. Het Rijk stelt het geld beschikbaar, maar geeft aan dat dak- en thuislozen en personen die in een inrichting verblijven hiervan worden uitgesloten. In Alkmaar en Dijk en Waard gaat het anders, meldt het NHD.

De gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard hebben niet gekeken naar woonadressen, maar hoeveel inwoners verdienen, melden de gemeenten in een reactie. Een woordvoerder van minister Schouten van Armoedebeleid bevestigt dat gemeenten zelf gaan over het uitkeren van de energietoeslag. "De gemaakte richtlijnen zijn niet bindend. Er wordt geadviseerd om deze groep uit te sluiten, omdat zij geen energielasten hebben. Dat sommige gemeenten wel uitkeren is beleidsvrijheid."
Pin It