Bouwen, het ondernemersklimaat verbeteren, verder verduurzamen en meer. Het collegeprogramma van Dijk en Waard staat bol van ambities die de komende jaren verwezenlijkt moeten worden. De wethouders kijken vol positiviteit naar de toekomst.

Het bouwen van tienduizend woningen tot 2030 is een groot doel, maar of dat gehaald gaat worden is allerminst zeker. Volgens wethouder Nils Langedijk zijn er nu plannen voor 7.500 woningen in Dijk en Waard. "Het gaat om concrete en minder concrete plannen. Er moet nog flink getrokken worden om deze ambitie waar te maken." Niet alleen moeten er tienduizend woningen gebouwd worden, maar ook moet de gemeente klaargemaakt worden voor veel nieuwe inwoners. "Het gaat niet alleen om woningen bouwen. Het gaat ook om bijvoorbeeld de infrastructuur en alle voorzieningen die de gemeente heeft."

Iedereen moet meedoen en iedereen telt mee, ook dat is een belangrijk speerpunt in het collegeprogramma. "We willen iedereen in ieder geval de kans geven om een startkwalificatie te halen", benadrukt wethouder John Does. Ook zet de gemeente in op huiswerkbegeleiding en sport en cultuur. "Iedereen die het nodig heeft moet hulp kunnen krijgen."

Wethouder Falco Hoekstra heeft een grote ambitie als het gaat om de ondernemers. "Wij willen in ieder geval in de top tien van meest MKB-vriendelijke gemeenten komen." Ook wil Dijk en Waard meer ruimte voor bedrijven om te groeien en de vitaliteit van bedrijventerreinen verbeteren. "Ondernemers moeten zich meer welkom gaan voelen in de gemeente. Het is mijn droom dat ondernemers Dijk en Waard zien als een plek waar alle omstandigheden er zijn om je bedrijf verder te ontwikkelen."

Qua duurzaamheid wil het college doorgaan om de ingeslagen weg. De komende jaren wil de gemeente vooral de oudere woonwijken verduurzamen. Onder meer met het behulp van energiecoaches. "Het is onze ambitie om tussen 2030 tot 2035 CO2-neutraal te zijn", benadrukt wethouder Schoemaker. Waar het geld voor het duurzaamheidsdoel vandaan komt, is nog niet duidelijk. "Dit is een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Wij verwachten dat er de komende jaren vanuit het Rijk geld vrijkomt om Nederland verder te verduurzamen."
Pin It