Langedijk en Heerhugowaard namen vorig jaar voor de vijfde keer op rij deel aan de nationale Veiligheidsmonitor. De 737 inwoners die deelnamen aan de enquête gaven de leefbaarheid in hun buurt gemiddeld een 7,7. Daarmee scoort Dijk en Waard iets hoger dan het regionale en het landelijke gemiddelde. De grootste ergernissen in de gefuseerde gemeenten zijn te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep.

De Veiligheidsmonitor bevat vragen over leefbaarheid, overlast, slachtofferschap en veiligheidsbeleving. Verder wordt gevraagd naar het functioneren van de politie en van de gemeente op het vlak van veiligheid. Gemeente Dijk en Waard zal de resultaten uit 2021 gebruiken voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan Dijk en Waard 2023 – 2026.

In 2021 is de opzet en inhoud van de Veiligheidsmonitor grondig herzien om mee te gaan met de tijd. Nieuwe vormen van criminaliteit duiken op en daarmee verandert de behoefte aan informatie vanuit de overheden. Dit maakt een vergelijking met eerdere edities onmogelijk. Wel is een vergelijking gemaakt met de resultaten van gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn, de Veiligheidsregio en Nederland.

Het rapportcijfer 7,7 voor Heerhugowaard en Langedijk is wat hoger dan in de referentiegebieden. Vooral het onderhoud aan de openbare ruimte scoort bovengemiddeld, maar ook het gevoel van sociale cohesie en het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en leefbaarheid scoorden bovengemiddeld. Een smetje is dat de zichtbaarheid van de handhavers wat minder positief wordt beoordeeld. De twee oude gemeenten ontlopen elkaar weinig wat betreft scores.

Van de respondenten was 14 procent vorig jaar slachtoffer van traditionele criminaliteit zoals diefstal of fraude, geweld en vernieling. Zo'n 19 procent leed onder online criminaliteit. Rond 86 procent voelde zich nooit onveilig in de buurt, al voelt rond 30 procent zich wel eens onveilig in het algemeen. De grootste zorg wat betreft misdrijven is online oplichting. Gemiddeld nemen inwoners 2,2 preventieve maatregelen tegen criminaliteit, en dan gaat het wat meer om online beveiliging dan fysieke maatregelen.

De helft van de respondenten in Heerhugowaard en Langedijk was tevreden over de politie in het algemeen, maar slechts een derde over het functioneren in de buurt. Heerhugowaarders waren positiever dan Langedijkers.

Gemeente Dijk en Waard werkt aan een het Integraal Veiligheidsplan Dijk en Waard 2023 – 2026. De Veiligheidsmonitor2021 wordt daarvoor gebruikt, net als eerdere edities, politiecijfers, een burgerraadpleging en gemeentelijke data. Het vaststellen van het Veiligheidsplan door de gemeenteraad staat gepland in het eerste kwartaal van 2023.
Pin It
Bekeken: 598x