Het Rijk heeft bijna 4 miljoen euro toegezegd voor 38 klimaatgerelateerde projecten in werkregio Noorderkwartier. Veel subsidie gaat naar gemeenten Zaanstad en Hoorn, maar ook Alkmaar en Dijk en Waard pikken een graantje mee uit de zogenoemde Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Via de Impulsregeling betaalt het Rijk een derde van de kosten van de aanleg van waterbergingen en projecten die de waterafvoer verbeteren en hittestress verminderen. Voor overheden in werkregio Noorderkwartier is tot en met 2027 maximaal 11,7 miljoen euro beschikbaar. Eerder dit jaar werd een kleine 3 miljoen euro toegekend aan de eerste reeks projecten.

Onder de tweede reeks projecten vallen onder andere de herinrichting van de Bomenbuurt in Oudorp en van de openbare ruimte in het Stadshart van Heerhugowaard. Het Rijk stelt hiervoor respectievelijk 45.620 en 10.744 euro beschikbaar.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is namens de werkregio penvoerder voor de Impulsregeling en de bijdragen worden beschikbaar gesteld via gemeentefonds of provinciefonds. Gemeente Dijk en Waard heeft de rol van kassier. Het HHNK-hoofdkwartier bevindt zich in deze gemeente.
Pin It
Bekeken: 1214x