Gemeente Dijk en Waard en BAVEKO Vastgoed hebben een overeenkomst getekend voor nieuwbouw op het adres Middenweg 243. De aanbouw waarin voorheen een pizzeria zat wordt daarvoor gesloopt. Het nieuwe pand zal bestaan uit winkelruimte met daarboven negen appartementen, waarvan drie bestemd voor sociale verhuur.

De afgelopen twee jaar is door bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente gewerkt aan een plan voor Centrumwaard. In maart 2021 stelde de gemeenteraad de Gebiedsvisie vast en in oktober 2021 het Masterplan fase 1. De herinrichting van de Dreef, Basiusstraat en Middenweg moet worden gezien als eerste aanzet om van Centrumwaard een aantrekkelijk en bruisend centrum te maken. In het eerste kwartaal van 2023 starten de werkzaamheden hiervoor.

BAVEKO werkt de plannen nu verder uit. De bouw start volgens de planning in de tweede helft van 2023.
Pin It
Bekeken: 2797x