GroenLinks Dijk en Waard heeft signalen ontvangen over gebrekkige dienstverlening met betrekking tot de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze problemen zijn bekend, maar er lijkt nog geen verbetering te zijn. De GL-fractie vraagt het college om opheldering.

GroenLinks heeft beklag gehoord over de dienstverlening rond de Wmo. Het gaat daarbij onder andere over consulenten die niet altijd bereikbaar zijn voor zowel cliënten als ketenpartners, trage behandeling van Wmo-aanvragen en soms gebeurt er helemaal niets. Ook zouden wel eens bijlagen bij berichten missen. De Wmo-afdeling zou onderbemand zijn, met als gevolg wachtlijsten en teveel werkdruk. Het stroeve verloop op zich zorgt ook weer voor extra werk.

"Bij verschillende gelegenheden is door de gemeente Dijk en Waard aangegeven dat problemen bij de gemeentelijke Wmo-afdeling herkend worden en dat men bezig is deze op te lossen", aldus GL-fractievoorzitter Soledad van Eijk. "Uit de berichten die ons bereiken constateren wij dat de toegezegde verbeteringen (nog) niet hebben geleid tot een proces waarin de genoemde problemen niet meer voorkomen."

Van Eijk vraagt het college van B&W onder andere of het zelf ook klachten heeft ontvangen, hoe het zit met het verloop van de werkdruk en wachtlijsten voor de consulenten, en hoe lang de problemen inmiddels bestaan. Ook vraagt ze wat de laatste maanden concreet is gedaan om de Wmo-dienstverlening binnen Dijk en Waard te verbeteren, en welke maatregelen het college verder nog treft. Tot slot vraagt de GL-fractievoorzitter over het college bereid is om inwoners via  het publicatieblad van de gemeente te informeren over de problemen en de aanpak hiervan.
Pin It
Bekeken: 885x