In 2022 groeide het aantal inwoners in gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard en Bergen. Dit kwam hoofdzakelijk door immigratie vanuit het buitenland, en dan vooral vanuit Oekraïne. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022. Heiloo is een van de slechts negen gemeenten in Nederland waarvan het aantal inwoners daalde.

In gemeente Alkmaar was er een groei van 8,9 personen per 1.000 inwoners. De natuurlijke aanwas was 0,1 per 1.000. Er werden dus nét iets meer Alkmaarders geboren dan er overleden. Naast buitenlanders vooral uit Oekraïne, kwamen er ook mensen vanuit andere gemeenten bij. Dat gold eveneens voor Dijk en Waard, dat groeide met 15,3 per 1.000 inwoners, met een natuurlijke aanwas van 0,8 per 1.000.

De hoogste natuurlijke afname van heel Nederland vond plaats in gemeente Bergen, met liefst 9,8 per 1.000 inwoners. Ondanks die grote daling groeide de bevolking wel met 14,9 per 1.000 door mensen van buitenaf. Heiloo is één van de weinige gemeenten  met een afgenomen inwonertal. De eveneens vergrijzende gemeente verloor 4,9 inwoners per 1.000, met een natuurlijke daling van de eigen bevolking van 3,8 per 1.000.

Wat betreft migratie van of naar het buitenland kenden alle vier de regiogemeenten positieve cijfers. In Heiloo was de stijging het laagst met 1,8 migranten per 1.000 inwoners, gevolgd door Dijk en Waard (6,1), Alkmaar (7,4) en Bergen als hoogste (12,3).

Het merendeel vanuit het buitenland is van Oekraïense afkomst, met saldo's van 2,0 per 1.000 voor Heiloo (voor overige migratie was er dus een licht negatief saldo), 5,0 voor Dijk en Waard, 5,5 voor Alkmaar en 10,1 per 1.000 voor Bergen.

Alkmaar, Dijk en Waard en Bergen groeiden ook door binnenlandse verhuizingen; Alkmaar met 1,4 per 1.000 inwoners, Dijk en Waard met 8,4 en Bergen met 12,3. Heiloo was buitenbeentje met een negatief verhuizingssaldo van 2,0.

Gemeente Alkmaar heeft 110 783 inwoners in 2022. Gemeente Bergen heeft 29 723 inwoners in 2022. Gemeente Dijk en Waard heeft 87 695 inwoners in 2022. Gemeente Heiloo heeft 24 417 in 2022.

Pin It
Bekeken: 2022x