In verband met de uitbreiding van het stroomverdeelstation in Oterleek zullen langs de Huygendijk 116 bomen worden gekapt. Gemeente Alkmaar heeft vorige week toestemming gegeven voor de bomenkap, die elders zal worden gecompenseerd met herbeplanting.

Liander en TenneT, beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, zijn bezig met verzwaringen van het elektriciteitsnet. TenneT investeert de komende negen jaar zo'n 13 miljard euro, waarvan 60 procent voor uitbreidingen. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een 150 kiloVolt stroomkabel tussen Beverwijk en Oterleek, met de bijbehorende infrastructuur. Vanuit het onderstation in Oterleek wordt de wijde regio van stroom voorzien en het vormt een belangrijke schakel voor de Kop van Noord-Holland.

Volgens de planning van TenneT wordt in het derde kwartaal gestart met de werkzaamheden voor de 150 kV kabel en volgt de oplevering in het vierde kwartaal van 2024, niet pas in 2025.
Pin It
Bekeken: 1578x