Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, gedeputeerde van Noord-Holland Edward Stigter (Klimaat en Energie) en Maarten Abbenhuis (operationeel directeur TenneT) hebben maandag afspraken ondertekend voor de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnet voor Noord-Holland Noord. Onderdeel daarvan is een 380 kiloVolt verbinding.

In 2025 moet de geplande 150 kV verbinding tussen Beverwijk en Oterleek klaar zijn, maar er komt dus nog een 380 kV verbinding bij. Die gaat gepaard met 20 nieuwe elektriciteitsstations, uitbreiding van 40 bestaande stations en honderden kilometers aan andere verbindingen. Zo kan ook in de toekomst elektriciteit van nieuwe windparken op zee worden getransporteerd. Waar de nieuwe verbinding moet komen wordt nog onderzocht.

Minister Jetten: "We gebruiken en produceren steeds meer duurzame elektriciteit in Nederland. Hierdoor groeit de vraag naar ruimte op het stroomnet in hoog tempo. De netbeheerders investeren fors in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, om te voorkomen dat dit vol raakt". Een opmerkelijke uitspraak, aangezien het netwerk in onze regio al vrijwel geheel aan zijn taks zit. De afgelopen twee weken werd het nog erger. Liander meldde donderdag weer een nieuw knelpunt bij station Oterleek voor grootverbruikers wat betreft verbruik én teruglevering.

Gedeputeerde Stigter vult aan: "De komst van een hoogspanningstraject is een grote ingreep in de leefomgeving. We betrekken omwonenden, ondernemers, belanghebbenden, gemeenten en waterschappen daarom bij het maken van de plannen. Ook werken we als provincie, Rijk en TenneT ieder vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samen. Wij streven ernaar om tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing van de 380 kV verbinding te komen. Daarom ondertekenen we dit convenant. Dat geeft ons een sterke positie in de planvorming en uitwerking."

De nieuwe afspraken luiden een samenwerking in die verder gaat dan voorheen gebruikelijk. De provincie blijft daarbij verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en tijdig besluiten over aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor is. En zal er op toezien dat de inspraak vanuit de regio in de planvorming wordt meegenomen. De minister voor Klimaat en Energie blijft, in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing. (foto: Charlemagne / Pixabay)
Pin It
Bekeken: 2775x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/