De riolering in een gedeelte het Eilandpad in Broek op Langedijk wordt de komende maanden vervangen. Er is een inloopavond. Bewoners hebben hiervoor eerder een uitnodiging ontvangen.

Eilandpad

De riolering van het Eilandpad in Broek op Langedijk wordt dit jaar vervangen. Op dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.30 uur kunt u binnenlopen in 't Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk, voor meer informatie. U bent van harte welkom. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om u te informeren over de planning, de werkvolgorde, de manier van werken, de bereikbaarheid van uw woning, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en het ophalen van huisvuil. De planning ligt ter inzage tijdens de bewonersavond. Naar verwachting wordt medio augustus 2015 gestart met de werkzaamheden.

Heeft u vragen?
Bel dan het Klantcontactcentrum, tel. 0226-334433 en vraag naar de afdeling Openbare Werken, Realisatie.

Pin It