De jaarrekening van 2014 van de gemeente Langedijk sluit met een nadelig resultaat van 8,6 miljoen. Dit bestaat met name uit een voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van 0,2 miljoen, en de gemeente heeft 7,9 miljoen verlies op de grondexploitaties moeten nemen en er moest voorzien worden in niet te vermijden kosten van 0,9 miljoen in verband met Vroonermeer Noord.

Eén van de redenen voor het nadelige resultaat is dat de woningverkopen in Westerdel achterblijven bij eerdere verwachtingen. Het college heeft besparingen gerealiseerd op automatisering en het werven en opleiden van eigen personeel. Ook zijn minder kosten gemaakt ten behoeve van de openbare ruimte. Er zijn nog wel aanvullende bezuinigingen nodig om deze lijn voort te zetten. 

Het college legt de jaarrekening van 2014 en de Jaarstukken 2014 – voor aan de gemeenteraad. Eind juni 2015 zal de gemeenteraad de jaarrekening vaststellen.

Pin It
Bekeken: 2616x