Het Recreatieschap Geestmerambacht heeft een concept Visie 2030 ontwikkeld voor het Geestmerambacht, het Park van Luna en de tussengelegen Groene Loper. Bij elkaar gaat het om 432 hectare recreatiegebied. "We willen graag deze gebieden in samenhang laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio."

Het recreatieschap wil het totale gebied beschermen en benutten voor een aantrekkelijkere en duurzamere leefomgeving, verhoging van biodiversiteit, een goed alternatief wordt voor de kust en duinen, en zo de lokale economie stimuleert.

De concept Visie 2030 bevat een Geestmerambacht dat diverser, groener en aantrekkelijker is, met aan de westzijde een outdoorcentrum en de oostzijde een spa waar je kan overnachten, nieuwe horeca en een congrescentrum. Aan de noordzijde ligt een natuurlijker evenemententerrein en is meer recreatie mogelijk bij de agrarische bedrijven. De strook langs Alkmaar is in de Visie natuurlijker, diverser, waterrijk en er is de natuurbegraafplaats. Bij deze ingang van het Zomerdel zijn horeca en overnachtingsmogelijkheden.

In de Visie voor het Park van Luna is het strand mooier en beschermd met duinen. In het meest zuidelijke deel (naast My HealthClub en de BP) is een terrein voor kleinschalige evenementen. Verder zijn er enkele percelen aan de Huigendijk mogen ondernemers en inwoners initiatieven ontplooien en buurttuinen in de meest zuidelijke nieuwbouwwijk van Heerhugowaard.

De tussengelegen Groene Loper krijgt meer groen, water en verbindingen voor wandelaars, fietsers en ook de recreatievaart.

Voor energieopwekking is het parkeerterrein naast het Zomerdel overdekt met zonnepanelen en staan er een paar windturbines tussen de Provincialeweg (N504) en het evenemententerrein. Ten zuiden van de Stad van de Zon drijven groepen zonnepanelen in het water.

De concept Visie 2030 is - hier te vinden - op geestmerambacht.nl, maar er staat ook een YouTube promovideo op. Via de site kunnen vragen, opmerkingen en suggesties verzonden worden.

 
Pin It