In Noord-Holland kan 98 procent van alle woningen, kantoren en dergelijke verwarmd met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De rest kan voorzien worden van warmte uit afvalwater (TEA). Dit blijk uit onderzoek van Syntraal in opdracht van de provincie. In regio Alkmaar zou al het vastgoed dat nog met aardgas wordt verwarmd moeten kunnen overstappen op TEO, er is voldoende open water.

Eind 2021 ronden gemeenten hun Transitievisie Warmte af, waarin staat welke wijken het eerste van het gas af gaan en in welk tempo. Alternatieve warmtebronnen zijn afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, het milieu en draagvlak. Naast het HVC-warmtenet is in regio Alkmaar warmte van oppervlaktewater een prima optie. Hiervoor zijn warmtekoudeopslag (WKO), een warmtewisselaar en een warmtepomp nodig. In de regio zijn ook rioolwaterzuiveringen en gemalen waar warmte kan worden gewonnen.

Voor een efficiënte verdeling van warmtebronnen naar behoefte is de Regionale Energiestrategie in ontwikkeling, met daarin een Regionale Structuur Warmte (RSW). Het bijpassende dataregister voor wateroppervlakken geschikt voor warmtewinning is online te vinden.

De koppeling tussen vraag en aanbod wordt vandaag (dinsdag) besproken tijdens een bijeenkomst van gemeenteraadsleden, Statenleden, waterschapsbesturen en stakeholders.
Pin It
Bekeken: 981x