Gemeente Dijk en Waard vindt het belangrijk dat inwoners kunnen werken waar ze wonen. Voor de vestiging van nieuwe bedrijven, en de verplaatsing van bestaande ondernemingen ten faveure van woningbouw, werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Vaandel-Noord.

"De vraag naar vestigings- en uitbreidingsruimte bij bedrijven blijft toenemen”, vertelt economiewethouder Falco Hoekstra. “Op de bestaande bedrijventerreinen is de ruimte beperkt, maar we willen wel dat bedrijven in Dijk en Waard kunnen blijven. In transformatiegebieden, zoals De Frans en het Stationsgebied, willen we een mix van wonen en werken. Voor gevestigde bedrijven betekent dit soms verplaatsen, zeker als ze willen uitbreiden. Dat kan dan niet op de huidige plek. Dan moet er elders wel plek zijn."

De gebiedsvisie voor De Vaandel-Noord moet voor een gebalanceerde uitbreiding zorgen. Het gaat om het gebied tussen de Middenweg, de Hasselaarsweg, het spoor en De Vaandel-Midden. De mogelijkheid voor uitbreiding is al vastgelegd in bestemmingsplan De Vork uit 2007. De gemeente wil de nieuwe visie vormgeven samen met eigenaren, initiatiefnemers en andere belanghebbenden. Hoekstra: "We willen onderscheid maken tussen de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente. Voor elk bedrijf de juiste plek."

De toekomstige ruimte voor bedrijven in Dijk en Waard is in 2020 vastgelegd in de lokale visie werklocaties, die in samenspraak met bedrijfskringen in Dijk en Waard is opgesteld. De bedrijfskringen zijn inmiddels gefuseerd tot het Ondernemend Dijk en Waard.

Naast deze lokale visie tekende gemeente Dijk en Waard in maart dit jaar een regionaal convenant met afspraken over werklocaties, samen met de andere gemeenten in regio Alkmaar, de provincie en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Bedrijventerreinen in de regio leveren 30 procent van alle werkgelegenheid in de regio. De afspraken maken versnelde ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk door betere coördinatie. Het convenant is deze maand bekrachtigd door Gedeputeerde Staten. (foto: Google)
Pin It
Bekeken: 1298x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/