Het college van gemeente Langedijk heeft ingestemd met de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum De Molenhoeve in Sint Pancras. In 2016 wordt het pand volledig herbouwd. De nieuwe Molenhoeve biedt plaats aan maximaal 49 ouderen met dementie.

Zorgorganisatie Magentazorg maakte een jaar geleden bekend dat nieuwbouw noodzakelijk is om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden. Door de veranderingen in de zorg kunnen straks alleen mensen die zware zorg nodig hebben nog in een woonzorgcentrum terecht. Het huidige verzorgingshuis is hiervoor niet geschikt.

Magentazorg wil gaan bouwen vanuit het vernieuwende woonconcept ‘Beschermd Wonen’ dat met Fame Planontwikkeling is ontwikkeld. Dit alternatief heeft veel voordelen voor bewoners. Ieder krijgt een eigen appartement en er komt per acht bewoners een gezamenlijke buurtkamer. Het woonconcept geeft mensen het behoud van de eigen regie in een veilige woonomgeving met 24-uurs zorg. Magentazorg kiest ervoor om ook zwaardere zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. “Mensen verhuizen over het algemeen het liefst binnen hun eigen dorp en wijk.” Gemeente Langedijk ondersteunt deze visie op ouderenzorg.

Het college wil dat de nieuwbouw aansluit bij het dorpse lintkarakter van Sint Pancras. Wethouder ruimtelijke ordening, Jan Piet Beers: “Het plan past binnen het bestaande bestemmingsplan. Het bouwvlak van de nieuwbouw zelf iets kleiner en hierdoor komt er meer ruimte voor de tuin. Dit geeft bewoners de mogelijkheid een ommetje te maken en zorgt voor een groenere uitstraling. Bovendien is er aandacht besteed aan voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein.” Het nieuwe gebouw heeft een T-vorm en krijgt de uitstraling van seniorenwoningen.

Begin 2016 wordt de procedure gestart voor de omgevingsvergunning. De verwachting is dat de huidige bewoners voor april verhuizen naar een tijdelijke locatie. In het voorjaar en de zomer van 2016 wordt het huidige gebouw gesloopt en start de nieuwbouw.

Magentazorg organiseert begin december informatieavonden om bewoners, familie en omwonenden van De Molenhoeve verder te informeren over de nieuwbouwplannen. Zij krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Pin It
Bekeken: 3232x